Judo

JUDO Japanista lähtöisin oleva kamppailulaji.Judo tarkoittaa suomennettuna joustavaa tai pehmeää tietä,periksiantamisen taitoa.Judon kehitti Jigoro Kano.Aluksi judoa pidettiin yhtenä jujutsun koulukuntana.Kesäkuussa 1882 Kano perusti Tokioon oman koulun,Kodokanin, jossa hän alkoi opettaa kehittämäänsä uutta kamppailulajia,judoa.Hän karsi jujutsun tekniikat niin,että kamppailutilannetta voitiin harjoitella täydellä suoritusteholla ilman merkittävää loukkaantumisriskiä.Hän lisäsi tekniikoihin myös omia sovelluksiaan ja korosti terveen ruumiin ja henkisen kehittymisen tärkeyttä.

 

Judo perustuu osin siihen,että vastustajan voimaa ja massaa käytetään häntä itseään vastaan.Judon pääperiaatteet ovat maksimaalisen tehon periaate,yhteisen hyvän periaate,sekä joustavuuden periaate.Joustavuuden periaatteesta onkin judon kehittäjä Jigoro Kano sanonut:

"Jos vastassani on mies,jonka määrittelemme voimaltaan kymmenen yksikön vahvuiseksi,kun taas itse olen seitsemän yksikön vahvuinen,ei minun auta ruveta työntämään häntä.Hänhän työntäisi minut kumoon helposti.Jos taas annan hänelle vastusta sopivasti,jotta hän työntäisi koko voimallaan minua ja sitten väistän,kaatuu hän itse"

 

Maksimaalisen tehon periaatteella tarkoitetaan sitä,että osaa käyttää tilanteen vaatiman määrän voimaa.Voima on myös osattava käyttää maksimaalisesti hyödyksi.Oppilaat tulisi myös opettaa saamaan tarvittaessaan mahdollisimman paljon voimaa.

 

Yhteisen hyvän periaatteen on tarkoitus suojella harrastajia loukkaamasta toisiaan.Tällä tarkoitetaan sitä,ettei tarkoituksella vahingoiteta toista ja vahinkojakin pyritään välttämään.Esim. heiton jälkeen heittäjä (tori) muistaa kannattaa heitetyn (uke) kädestä,jottei tämä putoa täydellä painollaan mattoon (tatamiin) ja alastulo (ukemi) on helpompi tehdä.

 

Vaikka judo on täysivaltainen kamppailulaji,on se myös suosittu urheilulaji.Judo on maailman levinnein ja harrastajamäärältään suurin kamppailulaji.Judo hyväksyttiin olympialajiksi 1964.Judotekniikat koostuvat heitoista,sidonnoista,käsilukoista ja kuristuksista.Judoon kuuluvat myös katat joissa voi myös kilpailla.